Jema är ett samhällsengagerat
företag som tillvaratar kraften
och potentialen i det nya Sverige.

Vi skapar nya mötesytor både fysiskt och virtuellt för att öka kunskaper och stärka ömsesidig förståelse.