Så går det till

Hur vi jobbar

Ni har bestämt er!

 • Ni har definierat kultur som ett strategiskt viktigt framtidsområde.
 • Ni vill bli bättre på att följa upp era kulturpolitiska mål.
 • Ni vill ha en dialog med medborgarna.

På köpet får ni en öppen och offensiv debatt kring kulturens utveckling i kommunen eller regionen. Ni beställer en kulturundersökning från Jema Rådgivning till ett fast pris.

 

Kör igång!

Vi börjar med möte och förstudie. Tillsammans lägger vi upp en kulturundersökning för att ta reda på invånarnas attityder. Vi fokuserar på de frågor som är aktuella utifrån de prioriteringar som ni har gjort, till exempel:

 • Vad tycker invånarna om kulturutbudet?
 • Hur ofta besöker de olika kulturinstitutioner?
 • Vem besöker vad?
 • Vilka hinder finns?
 • Varifrån får de information?
 • Svaga punkter?
 • Hur fungerar service, bemötande och tillgänglighet?

 

…Vänta lite, vi vill veta mer om…

Ni kanske vill specialstudera någon fråga:

 • Hur fungerar det nya biblioteket egentligen?
 • Vilka framtidstankar finns? Idéer till förnyelse?
 • Vad tycker de unga?
 • Vad tycker de nyanlända?

 

Vad tycker turisterna?

I så fall arbetar vi fram ett kompletterande undersökningsprogram där exempelvis kultursamtal på stan och PocketRespons® kan ingå.

 

Vad tycker de nyanlända?

Vi genomför personliga intervjuer på de vanligaste språken som talas i kommunen exempelvis arabiska.

 

Resultatet av undersökningen

Resultatet av undersökningen presenterar vi i ett enkelt och lättfattligt grafiskt material, färdigt att publicera på webben. Statistisk analys och tolkning av resultatet ingår självfallet.

 

Nu är bollen hos er

Ni har fått en lägesbild av hur kulturanvändningen ser ut i er kommun eller region och en absolut färsk attitydmätning. Nu är det dags för debatt, diskussion, beröm och kritik. Vilken responsen än blir, får ni garanterat nya infallsvinklar.

 

Öka nyttan – upprepa

Det är klokt att upprepa kulturundersökningen med jämna mellanrum för att kunna se förändringar, trender och tendenser. På så sätt skaffar ni er ett ”Kulturindex” – enkla och hanterliga nyckeltal att diskutera kring.