Lag och rätt

Rättsinformation blir allt viktigare

Kunskaper om hur polis, rättsväsende och lagstiftning fungerar är av avgörande betydelse för den som är nyanländ.

För att kunna utforma lämpligt informationsmaterial är det viktigt att ta reda på den nyanländes förkunskaper, attityder och uppfattningar. Jema Rådgivning kan hjäpa dig med detta.

Efter avslutad undersökning kan vi om ni så önskar ta fram lämpligt flerspråkigt informationsmaterial exempelvis genom en kampanjsajt.