Integration och boende

Så kan vi hjälpa er

Runt om i världen ser upplåtelseformerna mycket olika ut.
För att underlätta för såväl hyresvärdar som hyresgäster erbjuder vi flerspråkiga strukturerade introduktionssamtal med nya hyresgäster.

Samtalen bygger på i förväg framtagna frågeformulär och innebär såväl informationsinhämtning till hyresvärden som kunskapsöverföring till hyresgästen.

Erfarenheterna från dessa introduktionssamtal kan sedan användas till att ta fram specifikt informationsmaterial på olika språk. De kan också användas i samband med uppbyggnad av olika kampanjsajter.

Vi erbjuder också flerspråkiga enkäter på olika språk som exempelvis kan skickas direkt till hyresgästernas mobiltelefoner.