Integration och hälsa

Hjälp de nyanlända att få rätt vård på rätt ställe

Hur ser hälsostatusen ut bland nyanlända? Hur ska de hitta rätt i vården och vilken information behöver de?

Jema Rådgivning har genomfört en förstudie tillsammans med Karolinska Institutet rörande behovet av flerspråkig information inom mödra- och barnavård.

Behovet av flerspråkig information inom vården är stort – och akut. Nu erbjuder Jema Rådgivning en kartläggning av dessa frågor genom intervjuer med nyanlända på deras eget språk. De senaste åren har behovet av flerspråkig information ökat markant i takt med att antalet utrikes födda blir fler.

Frågan har blivit högaktuell, inte minst till följd av att en stor mängd flyktingar anlänt till Sverige. Behovet av vårdinformation hos de nyanlända är stort. Många har hälsoproblem och de är inte insatta i det svenska vårdsystemet.

Något som exempelvis leder till akutbesök i många fall, i stället för bokade besök på vårdcentralen. För att bäst kunna möta de nyanländas behov behöver vi kartlägga både deras hälsostatus och vårdönskemål samt informera om den svenska sjukvården. Vi behöver också veta vilka språk det gäller.

En nyskapande metod är att göra intervjuer och kartläggningar på flera språk. Intervjuerna sker med erkänd metodik, under personliga möten, på trygga och förtroendeingivande premisser.