Kultursmart

KulturSmart lockade nya grupper

Totalt har 12 olika kupongerbjudanden distribuerats med kulturprogramstidningen På Gång i Linköping under 2012 – 2013. Flertalet kuponger byggde på principen gå 2 betala för 1 men vissa kuponger var renodlade familjeerbjudanden.

Tillsammans med kupongen fanns ett kortare frågeformulär för att ge Linköpings kommun en uppfattning om på vilket sätt erbjudandet utnyttjats. Av de som löste in kupongerna var en tredjedel förstagångsbesökare.