Flerspråkiga Kampanjsajter

Flerspråkiga Kampanjsajter

Fördelar med en flerspråkig Kampanjsajt
Budskap som produceras på hemspråk blir alltid mera kraftfull även gentemot en målgrupp som behärskar det svenska språket. Med en kampanjsajt binder ni inte upp er för att implementera och löpande underhålla ett antal ytterligare språk på er ordinarie webbplats.

Vår metodik
Grunden i all flerspråkig kommunikation är för oss parallellöversättningar, så att svensk text i så stor utsträckning som möjligt hela tiden finns skrivet bredvid den översatta texten. Det grafiska formspråket kan om ni så önskar naturligtvis anpassas för varje språk alternativt väljs ett mera universellt gångbart formspråk.

Vi har utvecklat en särskild metodik där vi i produktionen utgår från ett visst antal svenska ord som sedan översätts till önskat antal språk. Förslagsvis börjar ni med de mest angelägna språken och grunddesignen utgår ifrån att ni sedan om ni så önskar kan komplettera med ytterligare språk.