Flerspråkiga Kampanjsajter

Få genomslag bland nyanlända genom en kampanjsajt på hemspråket

Jema Rådgivning har möjlighet att ta fram kampanjsajter för såväl offentlig- som privat sektor. Vi samarbetar med konsulter som har mycket lång erfarenhet av samhällsinformation och webbproduktion.

Ett alternativ till kampanjsajten kan också vara en app.

Merparten av den samhällsinriktade information som produceras görs uteslutande på svenska språket vilket innebär att en mycket stor mängd av de boende i Sverige lämnas utanför. Budskap som produceras på hemspråk blir alltid mera kraftfull även gentemot en målgrupp som behärskar det svenska språket.

Exempel på  områden för kampanjsajter:

  • Kulturområdet
  • Vård- och hälsa
  • Boende
  • Lag & rätt
  • Arbetsmarknad