Flerspråk

Vi sätter flerspråk i fokus

Jema Rådgivning har traditionellt arbetat med undersökningar, analyser och utredningar inom kultursektorn. Intresset för integrationsfrågor har gradvis ökat och vid flera olika undersökningar har som ett komplement frågor ställts på bland annat arabiska, turkiska.

Nyligen genomförde vi på uppdrag av Eslövs kommun ett antal intervjuer av mer kvalitativ karaktär på hemspråken arabiska, dari och somaliska. Detta som ett komplement till en kulturundersökning där 500 intervjuer gjordes på svenska.

Jema Rådgivning avser nu att satsa bredare och bli ett ledande undersökningsföretag som gör undersökningar på olika hemspråk. Vi har redan byggt upp ett nätverk för att kunna genomföra undersökningar på ett mycket stort antal språk. Vi behärskar också olika metodfrågor kring flerspråkiga undersökningar. Detta gäller allt från utformning av frågor till databearbetning.

Frågor som ställs i olika undersökningar avser ofta värdomdömen och gradering av dessa. Resultatet blir därför ett helt annat när frågan ställs på hemspråket och det är också viktigt att översättningen från svenska inte gjorts på ett slentrianmässigt sätt och att risken för feltolkningar på grund av kulturella skillnader minimeras. Vid behov kommer vi därför att anlita kulturantropologisk kompetens och sådan kommer att ingå i Jemas nätverk.

Exempel på områden där vi anser att det finns behov av flerspråkiga undersökningar:

  • Kultursektorn
  • Vård och hälsa
  • Boende
  • Lag och rätt
  • Ideella verksamheter