Biblioteksundersökningar

Biblioteken ett nav för nyanlända och ungdomar

Biblioteken spelar en viktig roll i samhället och blir ofta en av de första kulturinstitutioner som den som är nyanländ får kontakt med.

Varför en biblioteksundersökning?

  • Med kunskap, fakta och idéer får du en vägvisare, från dagsläget till framtiden.
  • Öka möjligheterna att fånga upp kritik – och därmed möjligheten att förändra.
  • Skapa dialog och debatt. Det stärker både bibliotekens och kulturens ställning.

Så här kan det gå till

  • Undersökningar av vad invånarna anser om biblioteket – både användare och icke-användare.
  • Intervjuer och enkäter på plats, per telefon, på stan, via webben eller genom fokusgrupper. Frågorna kan också ställas direkt i mobiltelefonen, genom vårt panel- och dialogverktyg PocketRespons®
  • Vi kan genomföra intervjuer på andra vanliga språk som talas i kommunen exempelvis arabiska.