Verksamhetsområden

Kulturundersökningar & Mångspråkiga kampanjsajter

Jema Rådgivning genomför breda kulturundersökningar vilka ofta kombineras med kultursamtal på exempelvis arabiska, somaliska och några andra vanliga hemspråk.

Därutöver erbjuder vi mångspråkiga undersökningar inom bland annat områdena:

  • Vård & Hälsa
  • Lag & Rätt
  • Boende

Undersökningarna kombineras med olika analyser och resultatet kan presenteras i självförklarande grafiska presentationer.

Inom vårt nätverk finns en djup kunskap kring webbproduktion och mångspråk. Vi har därför möjlighet att ta fram mångspråkiga kampanjsajter på uppdrag av såväl offentliga som privata aktörer.

Dessa kampanjsajter kan exempelvis avse hälsfrågor, boende eller frågor kring lag och rätt.