Uppdrag

Några genomförda uppdrag

Malmö stad
I Malmö har Jema Rådgivning genomfört ett par av de största kulturundersökningar som veterligen utförts I Sverige på kommunnivå. Urvalet har omfattat 1 600 malmöbor och förutom på svenska har intervjuer också genomförts på engelska och arabiska.

 

Eslövs kommun
Här har vi helt nyligen genomfört en bred kulturundersökning som kompletterats med ett antal kultursamtal av mera kvalitativ karaktär på arabiska, dari och somaliska.

 

Botkyrka kommun
Här har vi sedan 2008 genomfört ett flertal olika kultur- och fritidsundersökningar på flera olika språk.

 

Linköpings kommun
Linköpings kommun har sedan 2010 varit en återkommande uppdragsgivare. Förutom breda kulturundersökningar har vi här även genomfört en större biblioteksundersökning. Därutöver har vi arbetat med projektet KulturSmart vars syfte bland annat har varit att involvera nya människor i kulturlivet.

 

Solna stad

Här har vi under 2014 genomfört större biblioteksundersökningar vid biblioteken i Solna Centum respektive Bergshamra. Biblioteket i Bergshamra har också ”meröppet” något som också utvärderats i undersökningen.

 

Helsingborgs stad
Här har vi varit med och utvecklat Kulturchecken som är föregångaren till dagens Kulturkort.
Förutom ett antal breda kulturundersökningar har vi också genomfört en biblioteksundersökning.

 

Huddinge kommun
Här har vi utrett den konstnärliga verksamheten för barn och unga. I utredningen har bland annat ingått att gå igenom olika aktörers utbud och kostnader.