Uppdrag

Några genomförda uppdrag

Exempel på uppdrag inom kultur- och biblioteksområdet

Malmö stad
Våren och försommaren 2019 genomförde Jema Rådgivning en mycket omfattande biblioteksundersökning i Malmö. Totalt gjordes 740 personliga intervjuer / bibliotekssamtal bland biblioteksbesökare på Stadsbiblioteket och elva områdesbibliotek. Intervjuerna gjordes förutom på svenska även på engelska, arabiska och somaliska.


Falkenbergs kommun
Vid flera tillfällen senast under 2017 har vi genomfört breda kultur- och fritidsundersökningar i Falkenbergs kommun.


Eslövs kommun
Här har vi  genomfört en bred kulturundersökning som kompletterats med ett antal kultursamtal av mera kvalitativ karaktär på arabiska, dari och somaliska.


Huddinge kommun
Här har vi utrett den konstnärliga verksamheten för barn och unga. I utredningen har bland annat ingått att gå igenom olika aktörers utbud och kostnader.


Botkyrka kommun
Här har vi vid ett flertal tillfällen genomfört kulturundersökningar genom personliga “på-stan” – intervjuer  på förutom svenska även på engelska, spanska, turkiska och arabiska


Linköpings kommun
Linköpings kommun har varit en återkommande uppdragsgivare. Förutom breda kulturundersökningar har vi här även genomfört en större biblioteksundersökning. Därutöver har vi arbetat med projektet KulturSmart vars syfte bland annat har varit att involvera nya människor i kulturlivet.


Katrineholms kommun
Jema Rådgivning  har vid ett flertal tillfällen genomfört breda kulturundersökningar i kommunen.


Solna stad
Här har vi genomfört större biblioteksundersökningar vid biblioteken i Solna Centum respektive Bergshamra. Biblioteket i Bergshamra har också ”meröppet” något som också utvärderats i undersökningen.


Helsingborgs stad
Här har vi varit med och utvecklat “Kulturchecken” som är föregångaren till dagens “Kulturkort”. Förutom ett antal breda kulturundersökningar har vi också genomfört en biblioteksundersökning.

Exempel på andra uppdragsgivare

Svenska Uppfinnareföreningen
Pågående uppdrag gällande att intressera ungdomar och unga vuxna med utländsk bakgrund   för att bil uppfinnare och i vissa fall även innovatörer.

Somaliska Ungdomsförbundet
Arbete gällande inkludering av somaliska ungdomar i samhället.

Karolinska Institutet
Undersökning gällande behov av flerspråkig information inom mödravård  och barnavård.

 

 

 

 

t