Kultursamtal och mångspråk

Hitta rätt kultur

Jema Rådgivning har stor erfarenhet

I takt med att det kommit ett stort antal nyanlända till Sverige krävs ett fördjupat underlag för att kunna lämna relevant information, fatta väl underbyggda beslut med mera.
I Botkyrka kommun har vi vid flera tillfällen sedan 2008 genomfört kultursamtal på engelska, arabiska, spanska och turkiska. I Malmö har vi 2011 och 2013 intervjuat på arabiska och engelska som en del i en av de mest omfattande kulturundersökningar på kommunal nivå som veterligen genomförts i i Sverige. I Eslövs kommun har intervjuer nyligen genomförts på språken arabiska, dari och somaliska.

 

Så här hittar vi rätt undersökningsmetod

Det finns inga register över telefonnummer selekterade på det språk som abonnenten talar.
Därför fungerar inte konventionella telefonintervjuer. Det finns inte heller några postadresser att köpa där det går att veta vilket språk som mottagaren behärskar bäst. Detta innebär att kontakt måste skapas på annat sätt. Här har vi erfarenhet och kunnande som hjälper er att få fram ett underlag som i högsta möjliga utsträckning är representativt för den grupp ni vill tillfråga.

 

Hur utformar vi frågorna?

Värdeskalor kan ha olika betydelse i olika kulturer och i många frågor ingår påståenden och skalor. Det går därför inte bara att slentrianmässigt översätta ett frågeformulär till ett annat språk. Jema Rådgivning samarbetar med kulturantropolog och översättningsbyråer med erfarenhet inom detta område.

 

Hitta lämpliga intervjuare som behärskar det aktuella språket.

Jema Rådgivning har ett nätverk som innebär att vi har tillgång till intervjuare som behärskar ett mycket stort antal språk. Vi ansvarar för att intervjuarna får relevant utbildning och bakgrundsinformation inför varje uppdrag. Våra projektledare följer dagligen upp intervjuarbetet.

 

Databearbeta resultatet

Här krävs erfarenhet och eftertanke och att redan vid konstruktion av frågeformuläret beakta olika aspekter inför databearbetning. Här har vi stor erfarenhet och en väl utvecklad metodik.

 

Analys och rapport

Vi tar fram självförklarande PowerPoint-presentationer färdiga för att kunna läggas ut direkt på webben. Vi satsar på formgivning och design och våra rapporter skiljer sig från mängden.